Log masuk

Apakah KDNK?

Adam Lienhard
Adam
Lienhard
Apakah KDNK?

Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) ialah ukuran menyeluruh bagi aktiviti ekonomi yang merangkumi semua sektor ekonomi. Pelabur memberi tumpuan pada KDNK kerana ini memberi mereka pemahaman lengkap tentang aktiviti ekonomi, yang menjadi faktor penting dalam menjejaki pelaburan mereka.

Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) merujuk kepada pengiraan nilai keseluruhan semua barangan dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh negara di dalam wilayahnya, biasanya dalam tempoh satu tahun atau suku tahun.

Sebab pelabur menggunakan kaedah ini

Laporan KDNK memaparkan maklumat terperinci kepada pelabur yang memberikan gambaran ekonomi secara keseluruhan, termasuk arah aliran tertentu. Pelbagai komponen KDNK, seperti perbelanjaan pengguna, pelaburan perniagaan, pelaburan kediaman dan penunjuk harga (inflasi), menunjukkan arah aliran ekonomi sandaran dan membantu dalam membuat keputusan pelaburan.

Pasaran saham kewangan menyokong pertumbuhan ekonomi yang kukuh kerana ini membawa kepada keuntungan korporat yang lebih lumayan, manakala pasaran bon mementingkan kelajuan pertumbuhan ekonomi kerana pengaruhnya terhadap inflasi. Dengan memantau data ekonomi seperti KDNK, pelabur boleh memahami latar belakang ekonomi untuk pasaran ini dan mengurus pelaburan mereka sewajarnya.

Cara KDNK diukur

Terdapat tiga kaedah yang berbeza untuk mengira KDNK:

Pendekatan Pengeluaran: Kaedah ini mengira jumlah nilai semua barangan dan perkhidmatan yang dikeluarkan di negara ini dengan menjumlahkan nilai kesemua barangan dan perkhidmatan yang dikeluarkan dalam setiap sektor ekonomi seperti pertanian, pembuatan, serta perkhidmatan.

Pendekatan Pendapatan: Kaedah ini mengira KDNK dengan menjumlahkan semua pendapatan yang dijana oleh individu dan perniagaan di negara ini, termasuk upah, keuntungan, sewa dan lain-lain bentuk pendapatan.

Pendekatan Perbelanjaan: Kaedah ini mengira KDNK dengan menjumlahkan semua perbelanjaan dalam negara untuk barangan dan perkhidmatan, termasuk perbelanjaan pengguna, perbelanjaan pelaburan, perbelanjaan kerajaan, serta eksport bersih (eksport tolak import).

Walaupun ketiga-tiga kaedah harus menghasilkan angka KDNK yang sama, mungkin terdapat sedikit perbezaan disebabkan ralat pengukuran dan percanggahan statistik. KDNK ialah penunjuk ekonomi penting yang digunakan untuk menjejaki kesihatan dan prestasi ekonomi negara dari semasa ke semasa.

Lawati kalendar Ekonomi Headway dan jadilah orang pertama yang mengetahui tentang laporan KDNK baharu!