Log masuk

Apakah IHP dan Apakah Perkaitan Penunjuk Ini dengan Inflasi?

Adam Lienhard
Adam
Lienhard
Apakah IHP dan Apakah Perkaitan Penunjuk Ini dengan Inflasi?

IHP bermaksud Indeks Harga Pengguna. Ukuran ini digunakan untuk menentukan kadar inflasi sesebuah ekonomi. Indeks ini membandingkan harga semasa barang dan perkhidmatan penting, seperti makanan, perumahan, pengangkutan dan rawatan perubatan, dengan harga terdahulu.

Mengapakah kita memerlukan IHP?

Indeks Harga Pengguna (IHP) adalah alat yang sangat diperlukan. IHP menunjukkan perubahan kos yang dihadapi oleh pengguna dan memberikan gambaran menyeluruh tentang keseluruhan kadar inflasi.

IHP digunakan oleh kerajaan dan bank pusat untuk keputusan monetari dan ekonomi (cth., mengawal kadar faedah dan risiko monetari). Jika IHP menggambarkan peningkatan dalam kadar inflasi, bank pusat mestilah meningkatkan kadar faedah sebagai langkah pencegahan.

Di samping itu, IHP juga bernilai dalam menganalisis arah aliran pengguna dan kuasa beli, serta menilai prestasi firma dalam sektor pengguna. Pejabat atau agensi statistik kebangsaan yang bertanggungjawab mengeluarkan laporan ekonomi mesti mengira IHP secara kerap di kebanyakan negara, biasanya membuat terbitan secara bulanan atau suku tahunan.

IHP dan inflasi

Indeks Harga Pengguna (IHP) ialah satu kaedah untuk mengukur perubahan harga barang dan perkhidmatan yang dibeli oleh pengguna dalam ekonomi tertentu. Ini turut boleh digunakan untuk menentukan kadar inflasi dalam ekonomi itu.

Apabila IHP naik, bermakna harga barang dan perkhidmatan yang dibeli oleh orang ramai telah meningkat. Ini menunjukkan bahawa inflasi dalam ekonomi turut meningkat. Sebaliknya, jika IHP turun, bermakna harga barang dan perkhidmatan telah turun, yang menunjukkan pengurangan kadar inflasi dalam ekonomi.

Dapat disimpulkan bahawa terdapat korelasi positif antara CPI dengan kadar inflasi. Secara ringkas, apabila IHP tinggi, maka kadar inflasi tinggi, begitu juga sebaliknya. Oleh itu, IHP adalah penunjuk penting untuk mengukur inflasi dalam ekonomi dan digunakan secara meluas sebagai ukuran utama bagi inflasi di beberapa negara.

Bagaimanakah cara membaca laporan IHP?

Untuk membaca dan memahami berita IHP, anda perlu menumpukan pada elemen utama. Ini termasuk:

IHP mencerminkan keseluruhan keadaan ekonomi. IHP dipengaruhi oleh harga pertanian, kos bahan api dan tenaga, komoditi asas, perkhidmatan perubatan, insurans kesihatan, serta sewa. Oleh itu, pertumbuhan ekonomi, kadar pengangguran, perbelanjaan kerajaan dan pertumbuhan industri adalah antara faktor yang boleh memberi kesan kepada IHP.

Kadar inflasi yang diisytiharkan oleh laporan IHP menandakan purata kenaikan atau penurunan harga pengguna. Kadar inflasi yang lebih tinggi daripada jangkaan menunjukkan kos tambahan untuk membeli barang dan perkhidmatan, yang berpotensi memberi kesan kepada kuasa beli pengguna dan kenaikan kadar faedah. Sebaliknya, kadar inflasi yang lebih rendah daripada jangkaan membayangkan kestabilan atau penurunan dalam harga pengguna, yang menandakan ekonomi bertambah baik dan kuasa beli pengguna yang lebih kukuh.

Jangkaan pasaran boleh memberi kesan ke atas respons kepada laporan CPI. Jika hasil melebihi jangkaan, ada kemungkinan untuk menyaksikan penurunan dalam saham dan peningkatan dalam aset lindungan seperti emas dan bon.

IHP mencerminkan perubahan jangka panjang dalam harga pengguna dan inflasi. Gunakan maklumat sedemikian untuk mengkaji arah aliran dalam ekonomi dan membuat keputusan pelaburan termaklum untuk masa hadapan.

Namun, laporan CPI mentakrifkan kadar inflasi semasa hanya pada tahap tertentu. Untuk gambaran yang lebih besar, data lain harus dipertimbangkan: indeks harga pengeluar, indeks upah, indeks harga saham dan juga mata wang.

Ikuti kami di media sosial (Telegram, Instagram, Facebook) untuk mendapatkan kemas kini Headway dengan segera.